Hvordan fikser jeg feil 0x800401f3?

Feil 0x800401f3 - sjelden og spesifikk. Det oppstår hvis noen DLL eller ActiveX-komponent ikke er registrert i Windows-registeret. Det er noen OLE-kontroller som ofte forårsaker et brak.

Feilløsning 0x800401f3

Fjern dem ved å åpne en ledetekst med administratorrettigheter og kjøre følgende kommandoer:

  • regsvr32 C: \ WINDOWS \ system32 \ msscript.ocx;
  • regsvr32.exe jscript.dll;
  • regsvr32.exe vbscript.dll;
  • regsvr32.exe wshom.ocx;
  • regsvr32.exe msxml3.dll;
  • regsvr32.exe -i shell32.dll;
  • regsvr32.exe OLEAUT32.DLL.

Kanskje feil 0x800401f3 ble forårsaket av andre programvarekomponenter. Undersøk feilbeskrivelsen i detalj og registrer disse komponentene ved å bruke verktøyet Regsvr32.

Interessante Artikler