Varsler i Windows 10

I Windows 10 vises varsler og raske handlinger i varslingssenteret rett på oppgavelinjen, hvor du umiddelbart kan gå til dem.

Hvis du vil åpne varslingssenteret på oppgavelinjen, velger du varslingssenterikonet. (Du kan også skyve fingeren fra høyre side av skjermen til midten av skjermen eller trykke på tastekombinasjonen

+ A.)

Rask oversikt over varsler

Hvis varselet inneholder en pil til høyre, velger du den for å motta detaljert informasjon eller gjøre en handling (for eksempel svare på en melding) uten å åpne den tilknyttede applikasjonen eller annen avsender av varselet. Vil du ikke utføre handlinger? Fjern varselet ved å velge det og dra det fra skjermen til høyre eller ved å klikke på tømknappen.

Vil du motta varsler fra visse applikasjoner før andre varsler i varslingssenteret? Trykk og hold (eller klikk) navnet på varslingsgruppen, og velg Gjør denne gruppen til en prioritet . Varsler fra de viktigste avsenderne vises alltid før varsler fra vanlige avsendere.

Lag snarvei

Med raske handlinger kan du gå direkte til innstillingene og applikasjonene du bruker ofte - fra Bluetooth til lysstyrke. Når du åpner varslingssenteret, vil du se alle de raske handlingene som er tilgjengelige. Minimer dem for bare å vise de valgte varslene.

Interessante Artikler