Sony Xperia Z2 wakeup-problem - tips og løsninger

Hvis Sony Xperia Z2 ikke fungerer fra hvilemodus ved å banke på skjermen, gjør du så:

  • Forsikre deg om at denne funksjonen i prinsippet er aktivert. For å gjøre dette, gå til Innstillinger => Skjerm => Finn alternativet "klikk for å gå ut av hvilemodus".
  • For å avslutte Xperia Z2 ventemodus / hvilemodus, dobbeltklikk bare på skjermen på enheten - dobbeltklikk på samme sted på berøringsskjermen på telefonen. Dette gjøres best ved å plassere enheten på en flat hard overflate.

Hvis Sony Xperia Z2 fremdeles ikke løser problemer med å våkne fra hvilemodus, tar du telefonen til et autorisert Sony-servicesenter.

Interessante Artikler