Metoder for å løse feil 0x800703ed

Når du oppdaterer eller installerer operativsystemet, kan det vises en melding med feilkode 0x800703ed . Årsakene til dette er skade på systemfiler eller upassende systemkonfigurasjon.

Løsninger på feil 0x800703ed

Problemet løses ved å utføre følgende trinn:

  1. Forsikre deg om at alle logiske stasjoner er formatert (bare under installasjonen) . Ellers format i NTFS. Sjekk også at disken som installasjonen utføres på er spesifisert som systemdisken.
  2. Koble alle USB-enheter fra PC-en med unntak av tastaturet og musen .
  3. Sjekk stasjonen . Åpne en ledetekst som administrator, kjør følgende kommandoer én etter én:
    • Chkdsk / f / r
    • DISM.exe / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth / Source: E: \ / LimitAccess

    I den andre kommandoen er "E: \" banen til USB-flash-stasjonen eller -disken med Windows-bildet. For å fikse feil 0x800703ed, er det viktig å angi denne banen riktig, som i ditt tilfelle kan vises med en annen bokstav.

Interessante Artikler