Metoder for å løse feil 0x0000004e

Den blå skjermen med døden med feilkode 0x0000004e betyr at det har oppstått en feil i datamaskinens virtuelle minnestyringsmodul. Årsaken til problemet er oftere programvare i stedet for maskinvare i naturen.

Det er løst som følger:

  1. Installer oppdatering 2855336 . Denne Windows-oppdateringen løser mange systemfeil, inkludert 0x0000004e. Denne feilen elimineres imidlertid ikke alltid bare ved å installere oppdateringen.
  2. Bestem at enhetsdrivere ikke mislykkes . Som et minimum skal det ikke være utstyr i Enhetsbehandler som har et utrop eller spørsmålstegn i beskrivelseslinjen. Oppdater alle drivere - dette kan gjøres enten manuelt gjennom Enhetsbehandler eller automatisk gjennom Oppdateringssenteret. Analyser også dataene fra minnedumpen.
  3. Forsikre deg om at RAM-en fungerer . Memtest-verktøyet vil hjelpe.

Interessante Artikler