Metoder for å løse feil 0x00000024

En blå skjerm med død med feilkode 0x00000024 betyr at operativsystemet ikke kan lese data fra stasjonen korrekt.

Gjør følgende for å løse problemet:

  1. Forsikre deg om at stasjonen er sunn . Sjekk det med SMART-overvåkingsverktøy, samt et program for å oppdage dårlige sektorer. Noen ganger vil en komplett repartisjon av mediet ved hjelp av formateringsverktøy på lavt nivå hjelpe, men all data på det vil bli slettet.
  2. Kontroller at systemet har nok tilgjengelig minne . Det er å foretrekke å kjøpe mer RAM, øke byttefilen, rengjøre systemdisken fra søppelfiler eller øke størrelsen ved å dele opp på nytt.

Interessante Artikler