Løsning av Sony Xperia Z2 lydproblemer

For å løse noen problemer med Sony Xperia Z2-lyden, anbefaler vi at du først sjekker volumnivået. Forsikre deg om at den er satt til maksimalt. Hvis det ikke er noen problemer og lyden på maksimalt volum, gjør du følgende:

  • Gå til innstillingene til Xperia Z2
  • Åpne lydmenyen
  • Endre ringetone ved samtale og varsler

Gjør følgende:

  • Åpne telefoninnstillingene igjen
  • Gå til “Lyd” -menyen
  • Neste - lydeffekter
  • Lydforbedring
  • innstillinger

Aktiver xLoud-funksjonen

Interessante Artikler