Hvordan fikser jeg feil 0x800706ba?

En melding som inneholder feil 0x800706ba vises vanligvis når du prøver å koble til serveren. Det kan være et COM + -objekt, en ekstern prosedyre-anropsmekanisme eller et hvilket som helst annet serverelement.

Gjør følgende for å løse problemet:

  1. Forsikre deg om at den aktuelle porten er åpen for tilgang til serveren.
  2. La serveren starte DCOM.
  3. Kontroller at RPC er aktivert på serveren.
  4. Deaktiver brannmuren på klientdatamaskinen.
  5. Forsikre deg om at klienten og serveren har samme tidssoner, tid og dato.

Uten tilgang til serveren eller kommunikasjon med administratoren, kan feil 0x800706ba ikke elimineres bare ved bruk av klient-PC-en.

Interessante Artikler