Hvordan fikser jeg feil 0x80070052?

Forsøk på å kopiere mange filer til flash-stasjoner kan bli avbrutt av en feilvarsel med kode 0x80070052 . Dette skyldes:

  • begrensninger fra produsenten av flash-stasjonen til å jobbe med filer i rotmappen til stasjonen;
  • Drive-filsystemet krasjer.

For å løse feilen, prøv følgende metoder:

  1. Endre filsystemet på flash-stasjonen. Hvis det for eksempel var NTFS, kan du formatere det i FAT32. Prøv alle mulige varianter av omformatering.
  2. Kopier filer ikke til rotmappen på stasjonen. Så at feil 0x80070052 ikke plager, oppretter du en egen katalog for de nødvendige filene.

Interessante Artikler