Hvordan fikser jeg ERROR_DEVICE_IN_USE feil?

Når du prøver å koble fra nettverket installert i Windows Networking, kan det hende du får en feilmelding ERROR_DEVICE_IN_USE . Årsaken er at nettverksenheten for tiden brukes av den aktive prosessen og ikke kan slå seg av på grunn av forskjellige prioriterte oppgaver.

Gjør følgende for å løse problemet:

  • Forsikre deg om at alle nettverksprosessene er fullførte.
  • sjekk at nettverksenheten svarer på forespørslene dine, og hvis den ikke er det, bør den tvinges til å slå seg av;
  • Kontroller at du har tilstrekkelige privilegier til å avslutte nettverksøkten.

Interessante Artikler