Hvordan fikser jeg 407 proxy-autentiseringskrevd feil?

Under surfing kan du motta feilmeldinger med koden 407 proxy-autentisering som kreves, hvoretter den forespurte siden ikke vises. Dette problemet betyr at problemet er på klientsiden, eller rettere sagt, på proxy-serversiden, som er mellomleddet mellom klienten og webressursserveren.

Problemet løses som følger:

  • skriv inn brukernavnet og passordet som brukes på proxy-serveren;
  • deaktivere proxy-serveren og få tilgang til nettstedsserveren direkte;
  • koble fra VPN hvis det brukes;
  • bruke en annen proxy-server eller VPN.

Interessante Artikler